هم اکنون مراسمی مخصوص برای بازی Mass Effect در حال برگزار شدن می باشد، اما قبل از آن شرکت BioWare برخی از اعضای کلیدی تیم توسعه بازی Mass Effect بعدی را اعلام کرد. در بین این افراد آقای Chris Schlerf دیده می شود که به عنوان نویسنده ی اصلی استودیو ۳۴۳ Industries در سال ۲۰۱۲ […]