نوکیا دو گوشی ساده جدید را معرفی نمود: 150 تک و دو سیم کارته

به نظر می رسد که کمپانی HMD به عنوان تولیدکننده جدید نوکیا، کار خود را به جد آغاز نموده است.

نوکیا دو گوشی ساده جدید را معرفی نمود: 150 تک و دو سیم کارته