نوت 7 تا پیش از مشکل انفجار باتری ها، در حال رکورد شکنی در فروش بود

جمع آوری گوشی های نوت 7 فروخته شده از بازار، برای کمپانی سامسونگ یک ضرر بزرگ مالی و اعتباری بوده است.

نوت 7 تا پیش از مشکل انفجار باتری ها، در حال رکورد شکنی در فروش بود

(image)
جمع آوری گوشی های نوت 7 فروخته شده از بازار، برای کمپانی سامسونگ یک ضرر بزرگ مالی و اعتباری بوده است.
نوت 7 تا پیش از مشکل انفجار باتری ها، در حال رکورد شکنی در فروش بود