نمایش های کمپانی Devolver Digital در E3 2016 مشخص شدند؛ Serious Sam 4 حضور خواهد داشت؟

http://www.dsogaming.com/wp-content/uploads/2014/03/Serious-Sam-4-feature-672x372.jpg

کمپانی Devolver Digital امروز با انتشار یک پست در توییتر تایید کرد که عنوان های Absolver ،STRAFE ،Shadow Warrior 2 و همچنین بازی جدید استدیو Croteam را به مراسم E3 2016 خواهد آورد. در مورد اینکه عنوان جدید Croteam چه چیزی است، ساعاتی پس از ارسال پست Devolver Digital، در صفحه فیسبوک رسمی Serious Sam مطلبی ارسال شد که می توان گفت بازی مورد نظر Serious Sam 4 است.

به گزارش و به نقل از ، توییت Devolver Digital در اعلام عناوین خود برای مراسم E3 2016 به این شرح است: “کمپانی Devolver Digital عناوین Absolver ،ShadowWarrior 2 ،STRAFE و عنوان جدید Croteam را در E3 2016 به نمایش در خواهد آورد.”

پستی که در صفحه فیسبوک رسمی Serious Sam ارسال شد: “هیجان زده باشید. همه چیز داره جدی میشه. (اشاره به عنوان بازی Serious Sam به معنای سام جدی)”

مدتی قبل Croteam ساخت قسمت چهارم سری Serious Sam را تایید و اخیرا نیز اعلام کرد که نگارش داستان بازی به خوبی در حال انجام است.

نظر شما در این رابطه چیست؟

نمایش های کمپانی Devolver Digital در E3 2016 مشخص شدند؛ Serious Sam 4 حضور خواهد داشت؟

(image)

کمپانی Devolver Digital امروز با انتشار یک پست در توییتر تایید کرد که عنوان های Absolver ،STRAFE ،Shadow Warrior 2 و همچنین بازی جدید استدیو Croteam را به مراسم E3 2016 خواهد آورد. در مورد اینکه عنوان جدید Croteam چه چیزی است، ساعاتی پس از ارسال پست Devolver Digital، در صفحه فیسبوک رسمی Serious Sam مطلبی ارسال شد که می توان گفت بازی مورد نظر Serious Sam 4 است.

به گزارش و به نقل از ، توییت Devolver Digital در اعلام عناوین خود برای مراسم E3 2016 به این شرح است: “کمپانی Devolver Digital عناوین Absolver ،ShadowWarrior 2 ،STRAFE و عنوان جدید Croteam را در E3 2016 به نمایش در خواهد آورد.”

پستی که در صفحه فیسبوک رسمی Serious Sam ارسال شد: “هیجان زده باشید. همه چیز داره جدی میشه. (اشاره به عنوان بازی Serious Sam به معنای سام جدی)”

مدتی قبل Croteam ساخت قسمت چهارم سری Serious Sam را تایید و اخیرا نیز اعلام کرد که نگارش داستان بازی به خوبی در حال انجام است.

نظر شما در این رابطه چیست؟

نمایش های کمپانی Devolver Digital در E3 2016 مشخص شدند؛ Serious Sam 4 حضور خواهد داشت؟