زمانی را به یاد دارید که DICE اعلام کرد نقشه های قدیمی و کلاسیک سری بتلفیلد را در پروژه ای به نام Veteran برای بتلفید چهار منتشر خواهد کرد؟ حال اینطور که به نظر می رسد DICE استودیویی خوش قول می باشد و نقشه های ذکر شده به زودی برای بتلفیلد چهار منتشر خواهند شد. در ادامه […]