بنیاد ملی بازی های رایانه ای از امروزشنبه ۸ آذر در حکمی از وزیر ارشاد فرهنگ واسلامی به طور رسمی کار نظارت بربازار بازی‌های رایانه‌ای را آغاز می کند. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی های رایانه ای، از شهریورماه۱۳۹۰ کار نظارت بر بازار گیم به مدت شش ماه بر عهده این بنیاد بود […]