نصب iOS 10 موجب از کار افتادن برخی از آیفون ها شده است

کمپانی اپل به تازگی آپدیت جدیدترین نسخه سیستم عامل اختصاصی خود یعنی iOS را عرضه نموده است.

نصب iOS 10 موجب از کار افتادن برخی از آیفون ها شده است

(image)
کمپانی اپل به تازگی آپدیت جدیدترین نسخه سیستم عامل اختصاصی خود یعنی iOS را عرضه نموده است.
نصب iOS 10 موجب از کار افتادن برخی از آیفون ها شده است