نسخه مخصوص المپیک Galaxy S7 Edge سامسونگ قیمتی نزدیک به 1000 دلار دارد!

کمپانی سامسونگ مطابق معمول برای بازی های المپیک تابستانه در سال جاری نیز یک گوشی هوشمند ویژه عرضه نموده است

نسخه مخصوص المپیک Galaxy S7 Edge سامسونگ قیمتی نزدیک به 1000 دلار دارد!

(image)
کمپانی سامسونگ مطابق معمول برای بازی های المپیک تابستانه در سال جاری نیز یک گوشی هوشمند ویژه عرضه نموده است
نسخه مخصوص المپیک Galaxy S7 Edge سامسونگ قیمتی نزدیک به 1000 دلار دارد!