نسخه بین المللی Galaxy A9 Pro تنها در کشورهای آسیایی عرضه خواهد شد

کمپانی سامسونگ در اواخر ماه گذشته میلادی گوشی هوشمند پرچمدار Galaxy A9 pro خود را در کشور چین معرفی نمود.

نسخه بین المللی Galaxy A9 Pro تنها در کشورهای آسیایی عرضه خواهد شد

(image)
کمپانی سامسونگ در اواخر ماه گذشته میلادی گوشی هوشمند پرچمدار Galaxy A9 pro خود را در کشور چین معرفی نمود.
نسخه بین المللی Galaxy A9 Pro تنها در کشورهای آسیایی عرضه خواهد شد