نسخه ارزانتر Mate 9 در راه است

کمپانی هواوی به تازگی دست به معرفی دو گوشی هوشمند زده که قدرتمندترین محصولات این کمپانی تاکنون هستند.

نسخه ارزانتر Mate 9 در راه است

(image)
کمپانی هواوی به تازگی دست به معرفی دو گوشی هوشمند زده که قدرتمندترین محصولات این کمپانی تاکنون هستند.
نسخه ارزانتر Mate 9 در راه است