نزدیک به 107 میلیون نسخه Minecraft به فروش رفته است + عکس

Main

به گزارش و به نقل از  استدیو Mojang چند روز قبل با ارائه ی یک نمودار جالب نشان داد که این بازی در تمام کشور های جهان فروش داشته است حتی در قطب جنوب چهار نسخه به فروش رفته است. انگار کارکنان و دانشمندان ایستگاه های قطب جنوب فقط مشغول تحقیق کردن در اون سرما نیستند.

در آمریکای شمالی نسخه ی PC/java با 19%، کنسول ها 40% و Pocket Edition با 41% فروش داشته است.

اروپایی ها هم انگار نسخه ی Pocket Edition را بیشتر دوست دارند. درصد فروش آن ها در کنسول ها نیز همانند آمریکای شمالی است 36% در برابر 35% و 29% فروش نسخه ی PC بوده است.

طبق یک گزارش از همه ی نقاط دنیا نسخه ی Pocket Edition محبوب ترین نسخه بوده است به غیر از آمریکای لاتین که نسخه ی کنسول ها با فروش 47% محبوب ترین نسخه بوده است.

 Mojang اعلام کرده که در هر ماه حدود 40 میلیون کاربر وارد بازی آنلاین Minecraft می شوند. 

نظر خود را در مورد Minecraft با ما در میان بگذارید.

Figure

نزدیک به 107 میلیون نسخه Minecraft به فروش رفته است + عکس

(image)

به گزارش و به نقل از  استدیو Mojang چند روز قبل با ارائه ی یک نمودار جالب نشان داد که این بازی در تمام کشور های جهان فروش داشته است حتی در قطب جنوب چهار نسخه به فروش رفته است. انگار کارکنان و دانشمندان ایستگاه های قطب جنوب فقط مشغول تحقیق کردن در اون سرما نیستند.

در آمریکای شمالی نسخه ی PC/java با 19%، کنسول ها 40% و Pocket Edition با 41% فروش داشته است.

اروپایی ها هم انگار نسخه ی Pocket Edition را بیشتر دوست دارند. درصد فروش آن ها در کنسول ها نیز همانند آمریکای شمالی است 36% در برابر 35% و 29% فروش نسخه ی PC بوده است.

طبق یک گزارش از همه ی نقاط دنیا نسخه ی Pocket Edition محبوب ترین نسخه بوده است به غیر از آمریکای لاتین که نسخه ی کنسول ها با فروش 47% محبوب ترین نسخه بوده است.

 Mojang اعلام کرده که در هر ماه حدود 40 میلیون کاربر وارد بازی آنلاین Minecraft می شوند. 

نظر خود را در مورد Minecraft با ما در میان بگذارید.

(image)

نزدیک به 107 میلیون نسخه Minecraft به فروش رفته است + عکس