نرم افزار وای‌فای تایمر اندروید

وای‌فای تایمر

دغدغه ی بسیاری از کاربران اندرویدی خاموش شدن اینترنت در زمانی که به آن نیاز ندارند می باشد. حتما برای شما اتفاق افتاده است که بخواهید بعد از دانلود فایل و یا بعد از دریافت ایمیل ، پیام ها و غیره وای فای گوشیتون اتوماتیک قطع شود.  چرا باید از وای فای تایمر استفاده کنیم ؟  […]

******************

نرم افزار وای‌فای تایمر اندروید

(image)

دغدغه ی بسیاری از کاربران اندرویدی خاموش شدن اینترنت در زمانی که به آن نیاز ندارند می باشد. حتما برای شما اتفاق افتاده است که بخواهید بعد از دانلود فایل و یا بعد از دریافت ایمیل ، پیام ها و غیره وای فای گوشیتون اتوماتیک قطع شود.  چرا باید از وای فای تایمر استفاده کنیم ؟  […]

******************

(image)
نرم افزار وای‌فای تایمر اندروید