نخستین هدست واقعیت مجازی آلکاتل، بدون نیاز به گوشی هوشمند کار می کند!

کمپانی آلکاتل در کنفرانس IFA 2016 دست به معرفی نخستین هدست واقعیت مجازی خود زده است.

نخستین هدست واقعیت مجازی آلکاتل، بدون نیاز به گوشی هوشمند کار می کند!

(image)
کمپانی آلکاتل در کنفرانس IFA 2016 دست به معرفی نخستین هدست واقعیت مجازی خود زده است.
نخستین هدست واقعیت مجازی آلکاتل، بدون نیاز به گوشی هوشمند کار می کند!