نخستین تصویر رسمی از گوشی Pixel گوگل لو رفت

به تازگی یک تصویر رسمی جدید از گوشی هوشمند پرچمدار جدید گوگل، لو رفته است.

نخستین تصویر رسمی از گوشی Pixel گوگل لو رفت

(image)
به تازگی یک تصویر رسمی جدید از گوشی هوشمند پرچمدار جدید گوگل، لو رفته است.
نخستین تصویر رسمی از گوشی Pixel گوگل لو رفت