نخستین انتقال موفقیت آمیز سلول های بنیادی از بدن فرد سالم به بیمار

تصور انتقال سلول های بنیادی از بدن یک شخص سالم به بیمار هم اکنون به واقعیت بدل شده است. بر اساس گزارش هایی که اخیراً منتشر شده یک مرد ژاپنی مبتلا به «» نخستین سلول های بنیادی را از اهداکننده ای دیگر دریافت کرده است.

گفتنی است برای این کار پزشکان سلول های پوست اهدا کننده را ابتدا به سلول های بنيادی پرتوان القايی تبدیل کرده تا در نهایت به سلول های شبکیه بدل شوند. چنانچه تمام اتفاقات مطابق با برنامه ریزی های انجام شده پیش رود می توان انتظار داشت که این سلول های تازه جلوی پیشرفت و تباهی لکه زرد را گرفته و بینایی باقیمانده بیمار را حفظ می کند.

انقال سلول های بنیادی از بدن فرد سالم می تواند به درمان سریع تر بیماران منجر شود

لازم به ذکر است این نخستین بار نیست که سلول های بنیادی در انسان مورد استفاده قرار می گیرند. پیشتر در سال 2014 نیز یک درمان دیگر «تباهی لکه زرد» به ثبت رسیده اما نکته قابل توجه این است که در آن از سلول های پوست خود بیمار برای درمانش بهره گرفته شده بود اما چنانچه روش مورد اشاره در طولانی مدت نیز با موفقیت همراه باشد، می توان امیدوار بود که در آینده دری برای برداشت سلول ها از افراد سالم تر باز خواهد شود.

ناگفته نماند هم اکنون نیز برنامه ریزی هایی برای استفاده از این روش به صورت همه گیر انجام گرفته و به عنوان مثال «شینیا یامانکا» محقق ژاپنی یک بانک سلول های بنیادی را توسعه داده که در آینده می تواند به درمان سریع تر بیماران کمک کند.

The post appeared first on .

نخستین انتقال موفقیت آمیز سلول های بنیادی از بدن فرد سالم به بیمار