برای بسیاری از افراد جای سوال دارد که بهترین بازی ساخته و عرضه شده چه می باشد؛ اما پاسخ این سوال به این سادگی ها نیست چرا که مجمعی کلی برای شناسایی بازی های برتر وجود ندارد. در این میان، بعضی از وب سایت ها که به Review Aggregator معروف هستند، نقد و بررسی های […]