نایاب شدن برخی از نسخه های iPhone SE در آمریکا

پیش بینی می شد که گوشی iPhone SE کمپانی اپل محصول موفقی باشد اما فروش آن تاکنون به حدی بوده که هیچ کس تصور آن را نمی کرده است.

نایاب شدن برخی از نسخه های iPhone SE در آمریکا

(image)
پیش بینی می شد که گوشی iPhone SE کمپانی اپل محصول موفقی باشد اما فروش آن تاکنون به حدی بوده که هیچ کس تصور آن را نمی کرده است.
نایاب شدن برخی از نسخه های iPhone SE در آمریکا