ناسا یک گام دیگر به اکتشاف در سیارک ها نزدیک تر می شود

حال که منابع و معادن زمینی رو به اتمام گذشته و کفاف جمعیت رو به رشد آن را نمی دهند، دانشمندان به فکر انجام عملیات های اکتشافاتی در کرات دیگر افتاده اند.

با در نظر داشتن همین مساله، ناسا ماموریتی به نام Asteroid Redirect را کلید زده که قرار است به موجب آن از سال 2021 میلادی کار اکتشاف در سیارک های دیگر را آغاز نماید.

در همین راستا امروز سازمان فضایی آمریکا، رسما «درخواست ارائه پروپوزال» از سوی چهار شریک خود را صادر کرد و در آن خواهان ارائه جزئیات بیشتر در مورد نحوه ساخت فضاپیمای رباتیکی شد که قرار است این ماموریت را به انجام برساند.

اما در مورد خود ماموریت هم باید بگوییم که هدف اصلی از انجام آن سفر به سیارک های مجاور به زمین، نمونه برداری از پوشش صخره ای آنها و بازگرداندندش به زمین است که البته دشواری های خاص خود را دارد اما پیشتر محققان ژاپنی مانند آن را انجام داده بودند.

در واقع قرار است که در این ماموریت، بعد از انتخاب یک سیارک در حال عبور، از آن نمونه برداری شده و به صخره تهیه شده به ماه که برای انسان نیز قابل دسترس است انتقال داده شود. در چنین محیط پایداری (یعنی ماه) دانشمندان قادر خواهند بود که صخره های فضایی را مورد بررسی قرار دهند و هر زمان که گذرشان به آن افتاد، آنها را برای انجام مطالعات بیشتر به زمین برگردانند.

گفتنی است که بوئینگ، Orbital ATK، Space Systems و لاکهید مارتین همگی در «فاز طراحی مفهومی» فضاپیمای مورد نیاز برای این منظور مشارکت کرده اند اما روشن است که این شرکت ها بهترین فرصت را برای متمایز ساختن خود از دیگران به دست آورده اند. حالا این چهار غول صنعت هوافضا تنها یک ماه فرصت دارند تا پروپوزال یا طرح پیشنهادی خود در این رابطه را ارائه نمایند.

The post appeared first on .

ناسا یک گام دیگر به اکتشاف در سیارک ها نزدیک تر می شود

حال که منابع و معادن زمینی رو به اتمام گذشته و کفاف جمعیت رو به رشد آن را نمی دهند، دانشمندان به فکر انجام عملیات های اکتشافاتی در کرات دیگر افتاده اند.

با در نظر داشتن همین مساله، ناسا ماموریتی به نام Asteroid Redirect را کلید زده که قرار است به موجب آن از سال 2021 میلادی کار اکتشاف در سیارک های دیگر را آغاز نماید.

در همین راستا امروز سازمان فضایی آمریکا، رسما «درخواست ارائه پروپوزال» از سوی چهار شریک خود را صادر کرد و در آن خواهان ارائه جزئیات بیشتر در مورد نحوه ساخت فضاپیمای رباتیکی شد که قرار است این ماموریت را به انجام برساند.

اما در مورد خود ماموریت هم باید بگوییم که هدف اصلی از انجام آن سفر به سیارک های مجاور به زمین، نمونه برداری از پوشش صخره ای آنها و بازگرداندندش به زمین است که البته دشواری های خاص خود را دارد اما پیشتر محققان ژاپنی مانند آن را انجام داده بودند.

در واقع قرار است که در این ماموریت، بعد از انتخاب یک سیارک در حال عبور، از آن نمونه برداری شده و به صخره تهیه شده به ماه که برای انسان نیز قابل دسترس است انتقال داده شود. در چنین محیط پایداری (یعنی ماه) دانشمندان قادر خواهند بود که صخره های فضایی را مورد بررسی قرار دهند و هر زمان که گذرشان به آن افتاد، آنها را برای انجام مطالعات بیشتر به زمین برگردانند.

گفتنی است که بوئینگ، Orbital ATK، Space Systems و لاکهید مارتین همگی در «فاز طراحی مفهومی» فضاپیمای مورد نیاز برای این منظور مشارکت کرده اند اما روشن است که این شرکت ها بهترین فرصت را برای متمایز ساختن خود از دیگران به دست آورده اند. حالا این چهار غول صنعت هوافضا تنها یک ماه فرصت دارند تا پروپوزال یا طرح پیشنهادی خود در این رابطه را ارائه نمایند.

The post appeared first on .

ناسا یک گام دیگر به اکتشاف در سیارک ها نزدیک تر می شود