ناسا و سازمان هوافضای آلمان رصدخانه هوایی مشترک خود را ۴ سال دیگر نیز تمدید کردند

تلسکوپ هوابرد SOFIA که در تحقیق روی سیاره ی پلوتون به فضاپیمای نیوهورایزنز (افق های نو) کمک کرد، تا پایان سال ۲۰۲۰ به پرواز های خود با هدف رصد جهان پیرامون ما ادامه می دهد؛ ناسا و مرکز هوافضای آلمان (DLR) پروژه ی مشترک خود را ۴ سال دیگر نیز تمدید کرده اند. سوفیا در واقع یک تلسکوپ مادون قرمز با آینه ی ۲.۷۱ متری است که با ۱۷ تن وزن روی یک هواپیمای غول پیکر بوئینگ نصب شده است.

نحوه ی کار آن به این صورت است که دریچه ای کشویی روی هواپیمای مذکور باز می شود تا تلسکوپ بتواند به رصد آسمان بپردازد. از آنجاییکه سوفیا در ارتفاع بیش از ۴۱ هزار پایی فعالیت می کند می تواند رصد خود را بالاتر از بخار ها و رطوبت موجود در اتمسفر زمین انجام دهد که در حالت عادی می توانند راه بخشی از موج های مادون قرمز را سد کنند.

سوفیا از سال ۲۰۱۱ تا کنون حد اقل ۲۵۰ پرواز ۱۰ ساعته داشته است و طی فعالیت خود به بررسی جو زمین، دنباله دار ها، سیاره ها و ستاره ها پرداخته است. قرارداد اخیر تا سال ۲۰۲۰ تنظیم شده اما طراحی سوفیا به گونه ای انجام گرفته که تا سال ۲۰۳۰ دوام داشته باشد. سازمان فضایی آمریکا یعنی ناسا و سازمان هوافضای آلمان یعنی DLR در سال ۲۰۱۸ یک بار دیگر پای میز مذاکره می نشینند تا مشخص کنند این همکاری خود را تا کجا ادامه دهند.

The post appeared first on .

ناسا و سازمان هوافضای آلمان رصدخانه هوایی مشترک خود را ۴ سال دیگر نیز تمدید کردند

تلسکوپ هوابرد SOFIA که در تحقیق روی سیاره ی پلوتون به فضاپیمای نیوهورایزنز (افق های نو) کمک کرد، تا پایان سال ۲۰۲۰ به پرواز های خود با هدف رصد جهان پیرامون ما ادامه می دهد؛ ناسا و مرکز هوافضای آلمان (DLR) پروژه ی مشترک خود را ۴ سال دیگر نیز تمدید کرده اند. سوفیا در واقع یک تلسکوپ مادون قرمز با آینه ی ۲.۷۱ متری است که با ۱۷ تن وزن روی یک هواپیمای غول پیکر بوئینگ نصب شده است.

نحوه ی کار آن به این صورت است که دریچه ای کشویی روی هواپیمای مذکور باز می شود تا تلسکوپ بتواند به رصد آسمان بپردازد. از آنجاییکه سوفیا در ارتفاع بیش از ۴۱ هزار پایی فعالیت می کند می تواند رصد خود را بالاتر از بخار ها و رطوبت موجود در اتمسفر زمین انجام دهد که در حالت عادی می توانند راه بخشی از موج های مادون قرمز را سد کنند.

سوفیا از سال ۲۰۱۱ تا کنون حد اقل ۲۵۰ پرواز ۱۰ ساعته داشته است و طی فعالیت خود به بررسی جو زمین، دنباله دار ها، سیاره ها و ستاره ها پرداخته است. قرارداد اخیر تا سال ۲۰۲۰ تنظیم شده اما طراحی سوفیا به گونه ای انجام گرفته که تا سال ۲۰۳۰ دوام داشته باشد. سازمان فضایی آمریکا یعنی ناسا و سازمان هوافضای آلمان یعنی DLR در سال ۲۰۱۸ یک بار دیگر پای میز مذاکره می نشینند تا مشخص کنند این همکاری خود را تا کجا ادامه دهند.

The post appeared first on .

ناسا و سازمان هوافضای آلمان رصدخانه هوایی مشترک خود را ۴ سال دیگر نیز تمدید کردند