ناسا از رؤیت حفره عظیمی روی سطح خورشید خبر داد

یکی از فضاپیماهای ناسا به تازگی حفره عظیمی را رصد کرده که در حال حرکت بر روی سطح خورشید است. به نظر می رسد خوراک فیلم های آخر الزمانی با این مضمون فراهم شده باشد: “خورشید به آرامی در ظلمت فرو می رود و کره خاکی به سرزمینی سرد و یخ زده بدل می گردد”.

اما نیازی نیست نگران این حفره باشید. این پدیده در واقع حفره تاجی (Coronal Hole) نام دارد که هر از چند گاهی بر روی یا به نوعی اتمسفر آن پدیدار می شود.

طبق گزارش سازمان فضایی آمریکا، این حفره ها به منزله نقاطی با چگالی کم هستند که میدان مغناطیسی خورشید از طریق آنها به فضای بین سیاره ای وارد می شود و در نتیجه مواد داغ تاج خورشید به سمت بیرون شتاب می گیرند.

به همین خاطر، این قسمت ها معمولاً پلاسمای داغ کمتری نسبت به بخش های اطراف خود دارند. بدین ترتیب ناحیه اطراف آنها داغ تر و روشن تر به نظر رسیده و منطقه فوق نیز تیره تر و شبیه به یک حفره دیده می شود.

در همین راستا «تام یولسمن» از بلاگ ImaGeo مجله دیسکاور با استفاده از چندین تصویر منتشر شده توسط ناسا، ویدئویی را تولید کرده که ساختار این حفره عظیم را نشان می دهد:

ناسا می گوید:

حفره های تاجی منبع جریان سریعی از ذرات خورشیدی هستند که با سرعتی سه برابر بیشتر از دیگر جریان ها از سطح خورشید متصاعد می گردند.

فاصله زمانی مشاهده این حفره ها می تواند چند هفته یا چند ماه باشد، ضمن اینکه می توانند تا یک چهارم سطح خورشید را در بر بگیرند. اگرچه تشکیل حفره تاجی خورشید به معنای پایان کار زمین نیست، اما باعث بروز مشکلات خفیفی در سیاره ما خواهد شد.

هافینگتون پست در گزارشی در این رابطه نوشته است:

بادهای خورشیدی که از تاج خورشید آغاز شوند، توفان های خورشیدی عظیمی را تولید می کنند که اختلالاتی را در سیستم های مخابرات رادیویی و ماهواره ای زمین ایجاد خواهد کرد.

The post appeared first on .

ناسا از رؤیت حفره عظیمی روی سطح خورشید خبر داد

یکی از فضاپیماهای ناسا به تازگی حفره عظیمی را رصد کرده که در حال حرکت بر روی سطح خورشید است. به نظر می رسد خوراک فیلم های آخر الزمانی با این مضمون فراهم شده باشد: “خورشید به آرامی در ظلمت فرو می رود و کره خاکی به سرزمینی سرد و یخ زده بدل می گردد”.

اما نیازی نیست نگران این حفره باشید. این پدیده در واقع حفره تاجی (Coronal Hole) نام دارد که هر از چند گاهی بر روی یا به نوعی اتمسفر آن پدیدار می شود.

طبق گزارش سازمان فضایی آمریکا، این حفره ها به منزله نقاطی با چگالی کم هستند که میدان مغناطیسی خورشید از طریق آنها به فضای بین سیاره ای وارد می شود و در نتیجه مواد داغ تاج خورشید به سمت بیرون شتاب می گیرند.

به همین خاطر، این قسمت ها معمولاً پلاسمای داغ کمتری نسبت به بخش های اطراف خود دارند. بدین ترتیب ناحیه اطراف آنها داغ تر و روشن تر به نظر رسیده و منطقه فوق نیز تیره تر و شبیه به یک حفره دیده می شود.

در همین راستا «تام یولسمن» از بلاگ ImaGeo مجله دیسکاور با استفاده از چندین تصویر منتشر شده توسط ناسا، ویدئویی را تولید کرده که ساختار این حفره عظیم را نشان می دهد:

(image)

ناسا می گوید:

حفره های تاجی منبع جریان سریعی از ذرات خورشیدی هستند که با سرعتی سه برابر بیشتر از دیگر جریان ها از سطح خورشید متصاعد می گردند.

فاصله زمانی مشاهده این حفره ها می تواند چند هفته یا چند ماه باشد، ضمن اینکه می توانند تا یک چهارم سطح خورشید را در بر بگیرند. اگرچه تشکیل حفره تاجی خورشید به معنای پایان کار زمین نیست، اما باعث بروز مشکلات خفیفی در سیاره ما خواهد شد.

هافینگتون پست در گزارشی در این رابطه نوشته است:

بادهای خورشیدی که از تاج خورشید آغاز شوند، توفان های خورشیدی عظیمی را تولید می کنند که اختلالاتی را در سیستم های مخابرات رادیویی و ماهواره ای زمین ایجاد خواهد کرد.

The post appeared first on .

ناسا از رؤیت حفره عظیمی روی سطح خورشید خبر داد