مک دونالدز برخی از شعبات خود را به تبلت های سامسونگ مجهز می کند

از سال گذشته میلادی تاکنون مدیران ارشد فست فودهای زنجیره ای مکدونالدز سیاستی جدید را در زمینه آی تی در پیش گرفته اند.

مک دونالدز برخی از شعبات خود را به تبلت های سامسونگ مجهز می کند

(image)
از سال گذشته میلادی تاکنون مدیران ارشد فست فودهای زنجیره ای مکدونالدز سیاستی جدید را در زمینه آی تی در پیش گرفته اند.
مک دونالدز برخی از شعبات خود را به تبلت های سامسونگ مجهز می کند