موسیقی چه تأثیری بر ذهن و جسم انسان دارد؟ [تماشا کنید]

موسیقی یکی از اجزای اصلی زندگی انسان است و بدون آن، ادامه حیات برای برخی افراد بسیار دشوار خواهد شد. به عقیده اندیشمندان، موسیقی زبان بیان احساس است، و پدیده ایست در فطرت آدمی. قدرت موسیقی در برانگیختن بشر به هیچ وجه قابل کتمان نیست.

اما موسیقی واقعاً چه تأثیری بر مغز ما دارد؟ چه می شود که با استفاده از آن هم می توان به تمرکز رسید و هم به انرژی بیشتر دست یافت؟ ویدیوی زیر به تأثیر موسیقی بر جسم و ذهن انسان می پردازد. با ما همراه باشید.

The post appeared first on .

موسیقی چه تأثیری بر ذهن و جسم انسان دارد؟ [تماشا کنید]