موسیقی متن No Man’s Sky آماده برای پیش خرید

تا تجربه ی این عنوان ناب فقط چند هفته فاصله داریم و همه امیدوار هستند که یکی از موردانتظارترین بازی های امسال یعنی No Man’s Sky پس از هایپ های مختلف خودی نشان دهد و همه را غافلگیر کند. تمامی ساندتراک های این عنوان (موسیقی متن و اصلی بازی) توسط گروه موسیقی 65daysofStatic ساخته شده است و نام این آلبوم برای بازی an Infinite Universe نام دارد که دارای 10 آهنگ است و کسانی که هم اکنون آنرا پیش خرید کنند یک ترک SuperMoon نیز به عنوان هدیه دریافت خواهند کرد. این آلبوم هم اکنون در تمامی استور های موسیقی از قبیل Apple Music و غیره برای پیش خرید آماده است.

موسیقی متن No Man’s Sky آماده برای پیش خرید

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

موسیقی متن No Man’s Sky آماده برای پیش خرید

تا تجربه ی این عنوان ناب فقط چند هفته فاصله داریم و همه امیدوار هستند که یکی از موردانتظارترین بازی های امسال یعنی No Man’s Sky پس از هایپ های مختلف خودی نشان دهد و همه را غافلگیر کند. تمامی ساندتراک های این عنوان (موسیقی متن و اصلی بازی) توسط گروه موسیقی 65daysofStatic ساخته شده است و نام این آلبوم برای بازی an Infinite Universe نام دارد که دارای 10 آهنگ است و کسانی که هم اکنون آنرا پیش خرید کنند یک ترک SuperMoon نیز به عنوان هدیه دریافت خواهند کرد. این آلبوم هم اکنون در تمامی استور های موسیقی از قبیل Apple Music و غیره برای پیش خرید آماده است.

موسیقی متن No Man’s Sky آماده برای پیش خرید

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

موسیقی متن No Man’s Sky آماده برای پیش خرید