مهندسین اسپیس اکس توانستند معمای انفجار موشک فالکون 9 را حل کنند

ایلان ماسک در گفتگو با شبکه خبری CNBC اعلام کرد ظاهراً محققین اسپیس اکس پس از هفته ها بررسی انفجار موشک فالکون 9 بالاخره دلیل اصلی آن را یافته اند. او در این رابطه اظهار داشت حادثه فوق به خاطر «مشکل فوق العاده عجیبی به وجود آمده که تاکنون در تاریخ صنعت پرتاب موشک سابقه نداشته.»

در همین رابطه، هفته گذشته اسپیس اکس اعلام کرد احتمالاً یکی از سه محفظه فیبر کربنی هلیوم داخل مخزن سوخت اصلی با مشکل مواجه شده. طبق گزارش نیویورک تایمز، اکسیژن مایع در حین ورود به مرحله دوم راکت، منجمد شده و همین موضوع انفجارهای زنجیره ای را به وجود آورده.

البته «ماسک» جزئیات رابطه بین اکسیژن منجمد و مخزن هلیوم را ارائه نکرد، اما ظاهراً مهندسین اسپیس اکس توانسته اند این وضعیت را در آزمایشگاه تکرار کرده و علت آن را بیابند. ماسک اظهار داشت:

در واقع ترکیب هلیوم مایع، ساختار فیبر کربنی و اکسیژن منجمد باعث بروز این واقعه ناگوار شده است. یعنی دمای اکسیژن تا حدی پایین رفته که به صورت جامد درآمده.

در گزارش نیویورک تایمز می خوانیم اکسیژن در دمای 362- درجه فارنهایت منجمد می شود، و راکت فالکون 9 از اکسیژن مایع با دمای 340- درجه استفاده می کند، اما دمای هلیوم موجود در مخازن جداگانه 452- درجه است و احتمالاً همین وضعیت باعث انجماد سوخت مایع شده است.

گفتنیست اگرچه ناسا مأموریت های تدارکاتی ISS را به رقیب اسپیس اکس یعنی اوربیتال ATK سپرده، اما «ماسک» معتقد است اواسط دسامبر سال جاری آمادگی کامل برای پرتاب فالکون 9 را خواهد داشت.

The post appeared first on .

مهندسین اسپیس اکس توانستند معمای انفجار موشک فالکون 9 را حل کنند

ایلان ماسک در گفتگو با شبکه خبری CNBC اعلام کرد ظاهراً محققین اسپیس اکس پس از هفته ها بررسی انفجار موشک فالکون 9 بالاخره دلیل اصلی آن را یافته اند. او در این رابطه اظهار داشت حادثه فوق به خاطر «مشکل فوق العاده عجیبی به وجود آمده که تاکنون در تاریخ صنعت پرتاب موشک سابقه نداشته.»

در همین رابطه، هفته گذشته اسپیس اکس اعلام کرد احتمالاً یکی از سه محفظه فیبر کربنی هلیوم داخل مخزن سوخت اصلی با مشکل مواجه شده. طبق گزارش نیویورک تایمز، اکسیژن مایع در حین ورود به مرحله دوم راکت، منجمد شده و همین موضوع انفجارهای زنجیره ای را به وجود آورده.

البته «ماسک» جزئیات رابطه بین اکسیژن منجمد و مخزن هلیوم را ارائه نکرد، اما ظاهراً مهندسین اسپیس اکس توانسته اند این وضعیت را در آزمایشگاه تکرار کرده و علت آن را بیابند. ماسک اظهار داشت:

در واقع ترکیب هلیوم مایع، ساختار فیبر کربنی و اکسیژن منجمد باعث بروز این واقعه ناگوار شده است. یعنی دمای اکسیژن تا حدی پایین رفته که به صورت جامد درآمده.

در گزارش نیویورک تایمز می خوانیم اکسیژن در دمای 362- درجه فارنهایت منجمد می شود، و راکت فالکون 9 از اکسیژن مایع با دمای 340- درجه استفاده می کند، اما دمای هلیوم موجود در مخازن جداگانه 452- درجه است و احتمالاً همین وضعیت باعث انجماد سوخت مایع شده است.

گفتنیست اگرچه ناسا مأموریت های تدارکاتی ISS را به رقیب اسپیس اکس یعنی اوربیتال ATK سپرده، اما «ماسک» معتقد است اواسط دسامبر سال جاری آمادگی کامل برای پرتاب فالکون 9 را خواهد داشت.

The post appeared first on .

مهندسین اسپیس اکس توانستند معمای انفجار موشک فالکون 9 را حل کنند