مهم ترین اخبار Tokyo Game Show 2016

Tokyo Game Show 2016خبرهای زیادی از بازی های امسال که تعدادشان کم هم نیست منتشر کرده است. بازی های جدید زیادی امسال معرفی شده اند. در لیست زیر نگاهی اجمالی به برخی از آنها که به همراه مشخصه هایشان در TGS 2016 می اندازیم:

اخبار:

مشخصه ها:

تریلرها و گیم پلی ها:

گیم پلی:

مهم ترین اخبار Tokyo Game Show 2016

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مهم ترین اخبار Tokyo Game Show 2016

Tokyo Game Show 2016خبرهای زیادی از بازی های امسال که تعدادشان کم هم نیست منتشر کرده است. بازی های جدید زیادی امسال معرفی شده اند. در لیست زیر نگاهی اجمالی به برخی از آنها که به همراه مشخصه هایشان در TGS 2016 می اندازیم:

اخبار:

مشخصه ها:

تریلرها و گیم پلی ها:

گیم پلی:

مهم ترین اخبار Tokyo Game Show 2016

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مهم ترین اخبار Tokyo Game Show 2016