مهلت مشارکت اینترنتی در سرشماری نفوس و مسکن 95 تا 27 آبان تمدید شد

همانطور که پیشتر در خبرها خواندید سرشماری امسال نفوس و مسکن از سوم مهرماه [البته فاز اینترنتی آن] و قرار است که تا 28 آبان ماه سال جاری نیز ادامه داشته باشد.

در جریان این سرشماری خانوارها فرصت دارند که با مراجعه به   اطلاعات درخواستی را ارائه نموده تا از پاسخگویی حضوری به سوالات بی نیاز شوند.

حال رئیس مرکز آمار ایران از تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن 95 تا سه شنبه همین هفته خبر داده و اعلام داشته که تاکنون 4.5 میلیون خانوار شامل 15 میلیون و دویست هزار نفر به صورت اینترنتی در این سرشماری مشارکت کرده اند.

امید علی پارسا اضافه کرد که این میزان مشارکت برابر با 19 درصد کل جمعیت و 17/5 درصد کل خانوارهای کشور است و امید می رود که در روزهای باقی مانده شمار بیشتری از هموطنان در این طرح مشارکت نمایند.

ظاهرا علت  تمدید مهلت ثبت نام نیز تعطیلات پایانی هفته گذشته بوده و حالا مردم فرصت دارند تا تاریخ 27 مهرماه با مراجعه به لینک بالا در این سرشماری مشارکت نمایند.

گفتنی است مرحله حضوری سرشماری نیز از تاریخ 28 مهرماه در سراسرکشور آغاز می گردد و آن دسته از هموطنانی که موفق به ثبت نام اینترنتی در آن نشده اند می توانند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار نیروهای مراجعه کننده به درب منزلشان قرار دهند.

The post appeared first on .

مهلت مشارکت اینترنتی در سرشماری نفوس و مسکن 95 تا 27 آبان تمدید شد

همانطور که پیشتر در خبرها خواندید سرشماری امسال نفوس و مسکن از سوم مهرماه [البته فاز اینترنتی آن] و قرار است که تا 28 آبان ماه سال جاری نیز ادامه داشته باشد.

در جریان این سرشماری خانوارها فرصت دارند که با مراجعه به   اطلاعات درخواستی را ارائه نموده تا از پاسخگویی حضوری به سوالات بی نیاز شوند.

حال رئیس مرکز آمار ایران از تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن 95 تا سه شنبه همین هفته خبر داده و اعلام داشته که تاکنون 4.5 میلیون خانوار شامل 15 میلیون و دویست هزار نفر به صورت اینترنتی در این سرشماری مشارکت کرده اند.

امید علی پارسا اضافه کرد که این میزان مشارکت برابر با 19 درصد کل جمعیت و 17/5 درصد کل خانوارهای کشور است و امید می رود که در روزهای باقی مانده شمار بیشتری از هموطنان در این طرح مشارکت نمایند.

ظاهرا علت  تمدید مهلت ثبت نام نیز تعطیلات پایانی هفته گذشته بوده و حالا مردم فرصت دارند تا تاریخ 27 مهرماه با مراجعه به لینک بالا در این سرشماری مشارکت نمایند.

گفتنی است مرحله حضوری سرشماری نیز از تاریخ 28 مهرماه در سراسرکشور آغاز می گردد و آن دسته از هموطنانی که موفق به ثبت نام اینترنتی در آن نشده اند می توانند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار نیروهای مراجعه کننده به درب منزلشان قرار دهند.

The post appeared first on .

مهلت مشارکت اینترنتی در سرشماری نفوس و مسکن 95 تا 27 آبان تمدید شد