مهلت مشارکت اینترنتی در سرشماری نفوس و مسکن 95 ساعت 24 امشب به پایان می رسد

قبلا در خبرها خواندیم که مهلت ثبت نام اینترنتی در سرشماری نفوس و مسکن از سوی مرکز آمار ایران .

این فرایند که از سوم مهرماه آغاز شد، بنا بود که روز شنبه 27 مهرماه از فاز اینترنتی خارج شده و وارد مرحله حضوری گردد که به خاطر تعطیلات پایان هفته در روزهای عاشورا و تاسوعا تا سه روز دیگر تمدید شد.

طبق آخرین آمارها (تا تاریخ 24 مهرماه) 4.5 میلیون خانوار شامل 15 میلیون و دویست هزار نفر به صورت اینترنتی در این سرشماری مشارکت کردند که این رقم برابر با 19 درصد کل جمعیت و 17/5 درصد کل خانوارهای کشور می شد.

حال براساس اعلام یکی از مدیران مرکز آمار ایران از ساعت 24 امشب فرصت مشارکت اینترنتی ایرانی ها در این سرشماری به پایان می رسد و از فردا ماموران این سازمان به مراجعه حضوری به درب منزل خانوارها می روند و ادامه روند سرشماری را از سر خواهند گرفت.

لازم به ذکر است آن دسته از خانوارهایی که اطلاعات مورد نیاز را به صورت اینترنتی تسلیم سازمان آمار کرده باشند، لازم است کد رهگیری ثبت نام اینترنتی خود را به ماموران ارائه نمایند و دیگر نیازی به پاسخگویی مجدد به سوالات نخواهد بود.

The post appeared first on .

مهلت مشارکت اینترنتی در سرشماری نفوس و مسکن 95 ساعت 24 امشب به پایان می رسد

قبلا در خبرها خواندیم که مهلت ثبت نام اینترنتی در سرشماری نفوس و مسکن از سوی مرکز آمار ایران .

این فرایند که از سوم مهرماه آغاز شد، بنا بود که روز شنبه 27 مهرماه از فاز اینترنتی خارج شده و وارد مرحله حضوری گردد که به خاطر تعطیلات پایان هفته در روزهای عاشورا و تاسوعا تا سه روز دیگر تمدید شد.

طبق آخرین آمارها (تا تاریخ 24 مهرماه) 4.5 میلیون خانوار شامل 15 میلیون و دویست هزار نفر به صورت اینترنتی در این سرشماری مشارکت کردند که این رقم برابر با 19 درصد کل جمعیت و 17/5 درصد کل خانوارهای کشور می شد.

حال براساس اعلام یکی از مدیران مرکز آمار ایران از ساعت 24 امشب فرصت مشارکت اینترنتی ایرانی ها در این سرشماری به پایان می رسد و از فردا ماموران این سازمان به مراجعه حضوری به درب منزل خانوارها می روند و ادامه روند سرشماری را از سر خواهند گرفت.

لازم به ذکر است آن دسته از خانوارهایی که اطلاعات مورد نیاز را به صورت اینترنتی تسلیم سازمان آمار کرده باشند، لازم است کد رهگیری ثبت نام اینترنتی خود را به ماموران ارائه نمایند و دیگر نیازی به پاسخگویی مجدد به سوالات نخواهد بود.

The post appeared first on .

مهلت مشارکت اینترنتی در سرشماری نفوس و مسکن 95 ساعت 24 امشب به پایان می رسد