ممکن است ریمستر Dead Rising برای PS4 منتشر شود

به گزارش و به نقل از ، درست است که Dead Rising 4 در انحصار زمانی Xbox One است، اما به نظر می آید نسخه اول برای PS4 منتشر خواهد شد.

لیست تروفی های Dead Rising برای PS4 در سایت Exophase منتشر شده است. این موضوع نشان دهنده این است که Dead Rising که در سال 2006 به طور انحصاری برای PS4 عرضه شده بود، ممکن است برای PS4 عرضه شود.

Dead Rising 4 در E3 امسال به عنوان انحصاری زمانی برای Xbox One و Windows 10 معرفی شد. این انحصار یک سال به طول می انجامد.

با در نظر گرفتن این موضوع، ممکن است “Capcom” در نظر داشته باشد تا دارندگان PS4 را تا عرضه ی نسخه ی جدید، راضی و سرگرم نگه دارد. در حال حاضر، به طور رسمی صحبتی درباره ی ریمستر Dead Rising نشده است، اما ما گوش به زنگ هستیم.

ممکن است ریمستر Dead Rising برای PS4 منتشر شود

(image)

به گزارش و به نقل از ، درست است که Dead Rising 4 در انحصار زمانی Xbox One است، اما به نظر می آید نسخه اول برای PS4 منتشر خواهد شد.

لیست تروفی های Dead Rising برای PS4 در سایت Exophase منتشر شده است. این موضوع نشان دهنده این است که Dead Rising که در سال 2006 به طور انحصاری برای PS4 عرضه شده بود، ممکن است برای PS4 عرضه شود.

Dead Rising 4 در E3 امسال به عنوان انحصاری زمانی برای Xbox One و Windows 10 معرفی شد. این انحصار یک سال به طول می انجامد.

با در نظر گرفتن این موضوع، ممکن است “Capcom” در نظر داشته باشد تا دارندگان PS4 را تا عرضه ی نسخه ی جدید، راضی و سرگرم نگه دارد. در حال حاضر، به طور رسمی صحبتی درباره ی ریمستر Dead Rising نشده است، اما ما گوش به زنگ هستیم.

ممکن است ریمستر Dead Rising برای PS4 منتشر شود