ممنوعیت استفاده از اپل واچ در جلسات کابینه انگلیس به خاطر ترس از هکرهای روسی

این روزها لحظه ای نیست که خبر یا حتی مختلف را نشنویم و همین امر ترسی وصف ناپذیر را به جان دولت ها و سازمان های مختلف انداخته.

به تازگی نشریه تلگراف گزارشی را منتشر نموده و در آن مدعی شده دولت انگلستان نگران است هکرهای روسی از میکروفن موجود در اپل واچ برای شنود بحث های مهم و محرمانه در کابینه این کشور استفاده نمایند و به همین خاطر همراه داشتن پوشیدنی مورد بحث در جلسات و نشست های کابینه انگلیس ممنوع اعلام شده است.

البته باید اشاره نماییم که این نگرانی چندان هم بی پایه و اساس نیست چراکه هفته گذشته دولت آمریکا رسما روسیه را مسئول حمله هکی اخیر علیه کمیته ملی دمکرات های این کشور اعلام نمود.

پیشتر همراه داشتن تلفن های همراه هم در جلسات کابینه انگلستان ممنوع اعلام شده بود

با در نظر داشتن آنچه گفته شد ممنوعیت استفاده از اپل واچ امری کاملا طبیعی به نظر می رسد. گفتنی است پیشتر همراه داشتن تلفن های همراه هم در جلسات کابینه انگلستان ممنوع اعلام شده بود.

یکی از مشاوران مالکوم تِرن بال نخست وزیر استرالیا در مصاحبه با Fairfax اظهار داشت: با در نظر داشتن اینکه روز به روز شمار بیشتری از وسایل شامل عینک و حتی کفش قابلیت اتصال به اینترنت را پیدا می کنند، لازم است توجه بیشتری به مقوله امنیت در ارتباطات معطوف گردد.

این مشاور در ادامه گفت: هم اکنون گفتگوی دولتمردان در اتاق هایی عاری از لوازم الکترونیکی صورت می گیرد و به نظر می آید به زودی محدودیت ها در مورد نوع ابزارهای مجاز و قابل استفاده در محل برگزاری نشست هایشان بیشتر گردد.

The post appeared first on .

ممنوعیت استفاده از اپل واچ در جلسات کابینه انگلیس به خاطر ترس از هکرهای روسی

این روزها لحظه ای نیست که خبر یا حتی مختلف را نشنویم و همین امر ترسی وصف ناپذیر را به جان دولت ها و سازمان های مختلف انداخته.

به تازگی نشریه تلگراف گزارشی را منتشر نموده و در آن مدعی شده دولت انگلستان نگران است هکرهای روسی از میکروفن موجود در اپل واچ برای شنود بحث های مهم و محرمانه در کابینه این کشور استفاده نمایند و به همین خاطر همراه داشتن پوشیدنی مورد بحث در جلسات و نشست های کابینه انگلیس ممنوع اعلام شده است.

البته باید اشاره نماییم که این نگرانی چندان هم بی پایه و اساس نیست چراکه هفته گذشته دولت آمریکا رسما روسیه را مسئول حمله هکی اخیر علیه کمیته ملی دمکرات های این کشور اعلام نمود.

پیشتر همراه داشتن تلفن های همراه هم در جلسات کابینه انگلستان ممنوع اعلام شده بود

با در نظر داشتن آنچه گفته شد ممنوعیت استفاده از اپل واچ امری کاملا طبیعی به نظر می رسد. گفتنی است پیشتر همراه داشتن تلفن های همراه هم در جلسات کابینه انگلستان ممنوع اعلام شده بود.

یکی از مشاوران مالکوم تِرن بال نخست وزیر استرالیا در مصاحبه با Fairfax اظهار داشت: با در نظر داشتن اینکه روز به روز شمار بیشتری از وسایل شامل عینک و حتی کفش قابلیت اتصال به اینترنت را پیدا می کنند، لازم است توجه بیشتری به مقوله امنیت در ارتباطات معطوف گردد.

این مشاور در ادامه گفت: هم اکنون گفتگوی دولتمردان در اتاق هایی عاری از لوازم الکترونیکی صورت می گیرد و به نظر می آید به زودی محدودیت ها در مورد نوع ابزارهای مجاز و قابل استفاده در محل برگزاری نشست هایشان بیشتر گردد.

The post appeared first on .

ممنوعیت استفاده از اپل واچ در جلسات کابینه انگلیس به خاطر ترس از هکرهای روسی