مقامات آلمان از فیسبوک خواستند تا جمع آوری اطلاعات کاربران واتس اپ را متوقف کند

مقامات آلمانی به تازگی از فیسبوک خواسته اند تا روند جمع آوری و نگهداری اطلاعات کاربران واتس اپ را در این کشور متوقف سازد. این اولین باری است که رگولاتوری های یک کشور، از فیسبوک خواسته اند تا برنامه های خود در قبال به اشتراک گذاری اطلاعات را کنار بگذارد. مقامات آلمانی می گویند که به اشتراک گذاری اطلاعات کاربران واتس اپ با فیسبوک، تخلف از قانون امنیت اطلاعات ملی این کشور به شمار می رود.

علاوه بر این، رگولاتوری های آلمان از فیسبوک خواسته اند تا تمام اطلاعات جمع آوری شده از واتس اپ و انتقال یافته به شبکه اجتماعی فیسبوک را نیز حذف کند. وقتی فیسبوک، واتس اپ را در سال 2014 خریداری کرد، مدیرعامل واتس اپ به مشتریان اطمینان داد که هیچ یک از اطلاعات آنها، به خطر نخواهد افتاد.

با این حال، در ماه آگوست گذشته فیسبوک و واتس اپ از برنامه ای برای به اشتراک گذاری اطلاعات کاربران، مانند شماره های تلفن، رونمایی کردند که به صاحبان کار و تجارت اجازه می دهد به صورت مستقیم از طریق اپلیکیشن مورد بحث با مشتریان خود ارتباط برقرار نمایند. واتس اپ اعتقاد دارد که این امر به فیسبوک کمک خواهد کرد تا تبلیغات و پیشنهادهای دوستی هوشمندانه تری در اختیار کاربران گذاشته و با کلاهبرداری و اسپم مبارزه کند.

با این همه «جوهانس کسپر» (Johannes Casper)، مدیر کمیسیون امنیت اطلاعات شهر هامبورگ می گوید: «مقامات می خواهند از اطلاعات 32 میلیون کاربر واتس اپ در آلمان محافظت کنند. متصل کردن اکانت واتس اپ به فیسبوک مسئله ای است که باید براساس تصمیم خود کاربران صورت گیرد. بنابراین، فیسبوک باید پیش از چنین کاری از آنها اجازه بگیرد. اما چنین اتفاقی نیفتاده است.»

The post appeared first on .

مقامات آلمان از فیسبوک خواستند تا جمع آوری اطلاعات کاربران واتس اپ را متوقف کند

مقامات آلمانی به تازگی از فیسبوک خواسته اند تا روند جمع آوری و نگهداری اطلاعات کاربران واتس اپ را در این کشور متوقف سازد. این اولین باری است که رگولاتوری های یک کشور، از فیسبوک خواسته اند تا برنامه های خود در قبال به اشتراک گذاری اطلاعات را کنار بگذارد. مقامات آلمانی می گویند که به اشتراک گذاری اطلاعات کاربران واتس اپ با فیسبوک، تخلف از قانون امنیت اطلاعات ملی این کشور به شمار می رود.

علاوه بر این، رگولاتوری های آلمان از فیسبوک خواسته اند تا تمام اطلاعات جمع آوری شده از واتس اپ و انتقال یافته به شبکه اجتماعی فیسبوک را نیز حذف کند. وقتی فیسبوک، واتس اپ را در سال 2014 خریداری کرد، مدیرعامل واتس اپ به مشتریان اطمینان داد که هیچ یک از اطلاعات آنها، به خطر نخواهد افتاد.

با این حال، در ماه آگوست گذشته فیسبوک و واتس اپ از برنامه ای برای به اشتراک گذاری اطلاعات کاربران، مانند شماره های تلفن، رونمایی کردند که به صاحبان کار و تجارت اجازه می دهد به صورت مستقیم از طریق اپلیکیشن مورد بحث با مشتریان خود ارتباط برقرار نمایند. واتس اپ اعتقاد دارد که این امر به فیسبوک کمک خواهد کرد تا تبلیغات و پیشنهادهای دوستی هوشمندانه تری در اختیار کاربران گذاشته و با کلاهبرداری و اسپم مبارزه کند.

با این همه «جوهانس کسپر» (Johannes Casper)، مدیر کمیسیون امنیت اطلاعات شهر هامبورگ می گوید: «مقامات می خواهند از اطلاعات 32 میلیون کاربر واتس اپ در آلمان محافظت کنند. متصل کردن اکانت واتس اپ به فیسبوک مسئله ای است که باید براساس تصمیم خود کاربران صورت گیرد. بنابراین، فیسبوک باید پیش از چنین کاری از آنها اجازه بگیرد. اما چنین اتفاقی نیفتاده است.»

The post appeared first on .

مقامات آلمان از فیسبوک خواستند تا جمع آوری اطلاعات کاربران واتس اپ را متوقف کند