معرفی Xbox Scorpio رئیس پلی‌استیشن را متعجب کرد

مدیر بخش سرگرمی های تعاملی سونی یعنی “اندرو هاوس” (Andrew House) به تازگی اعلام کرده که انتظار معرفی Project Scorpio در مراسم E3 را نداشته از این بابت متعجب شده است.

به گزارش و به نقل از وبسایت ، هاوس در مصاحبه با The Guardian در رابطه با این موضوع گفته است: “از بابت معرفی محصولی که بیش از یک سال تا عرضه زمان آن باقی مانده، شگفت زده شده ام. پویایی صنعت تکنولوژی شرایطی را بوجود آورده که جلب رضایت طرفداران در لحظه بیشتر از هر زمان دیگر اهمیت پیدا کرده است. در رابطه با این موضوع می توان به سیاست “هم اکنون در دسترس” کمپانی Apple اشاره کنم.

اندرو هاوس در ادامه به تصمیم سونی مبنی بر تایید PS4 NEO قبل از مراسم E3 و عدم پرداختن به آن در جریان مراسم اشاره کرد و در این رابطه گفت: “تصمیم تایید حقیقت PlayStation 4 NEO و اعلام برنامه های کلی برای آن در هفته گذشته، به این خاطر بود که آن دسته از طرفدارانی را که به این خاطر به مراسم می آمدند و انتظار پرداختن به آن را داشتند، ناامید نکنیم.

بر طبق گفته این مدیر اجرایی سونی، این کمپانی نمی خواهد طرفداران را ناامید کرده و پشت آنها را خالی کند. او معتقد است که بهترین کار فراهم کردن موقعیتی است که طرفداران بتوانند شرایط با درک کرده و با آنها کنار بیایند.

وی در ادامه بار دیگر تاکید کرد که سخت افزار جدید “نسخه ارتقا یافته PlayStation 4 است و باعث تغییر نسل نخواهد شد“. ، از این طریق سونی قصد دارد با رشد بازار PC گیمینگ مقابله نمایند.

ما به وضوح می دیدیم بخشی از اصلی ترین مخاطبانمان را که بعضا جذب PC های قدرتمند می شدند و در حقیقت این بخش از جامعه، افرادی هستند که عملکرد و گرافیک بهتر را ترجیح می دهند.

بنابراین PlayStation Neo فرصت مناسبی را فراهم می کند تا آنها را در اکوسیستم خود حفظ کنیم.

نظر شما در مورد اظهارات اندرو هاوس چیست؟

معرفی Xbox Scorpio رئیس پلی‌استیشن را متعجب کرد

مدیر بخش سرگرمی های تعاملی سونی یعنی “اندرو هاوس” (Andrew House) به تازگی اعلام کرده که انتظار معرفی Project Scorpio در مراسم E3 را نداشته از این بابت متعجب شده است.

(image)

به گزارش و به نقل از وبسایت ، هاوس در مصاحبه با The Guardian در رابطه با این موضوع گفته است: “از بابت معرفی محصولی که بیش از یک سال تا عرضه زمان آن باقی مانده، شگفت زده شده ام. پویایی صنعت تکنولوژی شرایطی را بوجود آورده که جلب رضایت طرفداران در لحظه بیشتر از هر زمان دیگر اهمیت پیدا کرده است. در رابطه با این موضوع می توان به سیاست “هم اکنون در دسترس” کمپانی Apple اشاره کنم.

اندرو هاوس در ادامه به تصمیم سونی مبنی بر تایید PS4 NEO قبل از مراسم E3 و عدم پرداختن به آن در جریان مراسم اشاره کرد و در این رابطه گفت: “تصمیم تایید حقیقت PlayStation 4 NEO و اعلام برنامه های کلی برای آن در هفته گذشته، به این خاطر بود که آن دسته از طرفدارانی را که به این خاطر به مراسم می آمدند و انتظار پرداختن به آن را داشتند، ناامید نکنیم.

بر طبق گفته این مدیر اجرایی سونی، این کمپانی نمی خواهد طرفداران را ناامید کرده و پشت آنها را خالی کند. او معتقد است که بهترین کار فراهم کردن موقعیتی است که طرفداران بتوانند شرایط با درک کرده و با آنها کنار بیایند.

وی در ادامه بار دیگر تاکید کرد که سخت افزار جدید “نسخه ارتقا یافته PlayStation 4 است و باعث تغییر نسل نخواهد شد“. ، از این طریق سونی قصد دارد با رشد بازار PC گیمینگ مقابله نمایند.

ما به وضوح می دیدیم بخشی از اصلی ترین مخاطبانمان را که بعضا جذب PC های قدرتمند می شدند و در حقیقت این بخش از جامعه، افرادی هستند که عملکرد و گرافیک بهتر را ترجیح می دهند.

بنابراین PlayStation Neo فرصت مناسبی را فراهم می کند تا آنها را در اکوسیستم خود حفظ کنیم.

نظر شما در مورد اظهارات اندرو هاوس چیست؟

معرفی Xbox Scorpio رئیس پلی‌استیشن را متعجب کرد