به کوهستان بروید و مرده‌های کوهستان را شکار کنید. “Highland dead” یک بازی اکشن ایستای دو بعدی با ظاهری وهم آلود و تمی سنگین است. شما در این بازی باید با تنظیم سرعت و زاویه مناسب، گلوله خود را به سمت مرده‌های کوهستان شلیک کنید.       تهیه بازی