مشکلی دیگر در موبایل های پیکسل گوگل؛ این بار خاموش شدن خودکار بلوتوث

احتمالاً به یاد دارید که مدتی پیش، ، گریبان گیر برخی از کاربران شد؛ مشکلی که باعث می شد کیفیت صدا در مراحل بالایی شکلی گوش خراش پیدا کند. البته در نهایت، و امکان پس دادن موبایل ها را برای کاربران فراهم آورد.

اما تازه ترین باگی که دارندگان دو موبایل مورد اشاره با آن مواجه شده اند، خاموش شدن خودکار بلوتوث، بدون دخالت کاربر است. دارندگان پیکسل و پیکسل اکس ال در وب سایت پشتیبانی گوگل و نیز انجمن ردیت، مشکل خود را با سایر کاربران به اشتراک گذاشته اند اما گوگل هنوز به صورت رسمی از بروز آن ابراز آگاهی نکرده.

گفتنی است که مدتی پیش نیز مشکلی در باتری دو دستگاه بروز کرد که سبب می شد با وجود باقی ماندن 30 درصد از عمر باتری، موبایل خاموش شود؛ با این همه گوگل خیلی زود با ارائه یک به روزرسانی، این مشکل آزاردهنده را برطرف کرد.

به نظر می رسد که باگ بلوتوث موبایل های پیکسل، بعد از عرضه آپدیت امنیتی ماه فوریه شروع به خودنمایی کرده و کاملاً اتفاقی به وجود آمده است. مطمئناً کاربران باید دائماً مشکل را به گوگل یادآوری کنند تا این کمپانی مانند مشکلات پیشین پیکسل، اشتباه را پذیرفته و در صدد ارائه به روزرسانی برای برطرف سازی آن برآید.

The post appeared first on .

مشکلی دیگر در موبایل های پیکسل گوگل؛ این بار خاموش شدن خودکار بلوتوث