مشخصات مورد نیاز بازی Titanfall 2

مشخصات مورد نیاز بازی برای PC اعلام شد.

حداقل سیستم مورد نیاز:

OS – Win 7/8/8.1/10 64bit
CPU – Intel Core i3-3600t or equivalent
RAM – 8GB
HDD Free Space – 45GB
GPU – NVIDIA Geforce GTX 660 2GB, AMD Radeon HD 7850 2GB
DirectX – 11
Internet Connection – 512Kbps or faster

سیستم پیشنهادی:

OS – Win 7/8/8.1/10 64bit
CPU – Intel Core i5-6600 or equivalent
RAM – 16GB
HDD Free Space – 45GB
GPU – NVIDIA Geforce GTX 1060 6GB, AMD Radeon RX 480 8GB
DirectX – 11
Internet Connection – 512Kbps or faster

سیستم مورد نیاز برای Ultra 4K60

OS – Win 7/8/8.1/10 64bit
CPU – Intel Core i7-6700k or equivalent
RAM – 16GB
HDD Free Space – 45GB
GPU – NVIDIA Geforce GTX 1080 8GB
DirectX – 11
Internet Connection – 512Kbps or faster

طبق گفته Respawn حتی اگر بازی را در حالت حداقلی اجرا کنید از بازی ای زیبا لذت خواهید برد چه برسد در حالت پیشنهادی یا 4K. البته کاربران PC میتوانند حتی بازی را در سیستمی پایین تر از سیستم حداقلی اجرا کنند ولی از کیفیت بازی راضی نخواهند بود.

بازی Titanfall 2 در 28 اکتبر (7 آبان) برای PC، PS4 و Xbox One عرضه شد.

مشخصات مورد نیاز بازی Titanfall 2

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مشخصات مورد نیاز بازی Titanfall 2

مشخصات مورد نیاز بازی برای PC اعلام شد.

حداقل سیستم مورد نیاز:

OS – Win 7/8/8.1/10 64bit
CPU – Intel Core i3-3600t or equivalent
RAM – 8GB
HDD Free Space – 45GB
GPU – NVIDIA Geforce GTX 660 2GB, AMD Radeon HD 7850 2GB
DirectX – 11
Internet Connection – 512Kbps or faster

سیستم پیشنهادی:

OS – Win 7/8/8.1/10 64bit
CPU – Intel Core i5-6600 or equivalent
RAM – 16GB
HDD Free Space – 45GB
GPU – NVIDIA Geforce GTX 1060 6GB, AMD Radeon RX 480 8GB
DirectX – 11
Internet Connection – 512Kbps or faster

سیستم مورد نیاز برای Ultra 4K60

OS – Win 7/8/8.1/10 64bit
CPU – Intel Core i7-6700k or equivalent
RAM – 16GB
HDD Free Space – 45GB
GPU – NVIDIA Geforce GTX 1080 8GB
DirectX – 11
Internet Connection – 512Kbps or faster

طبق گفته Respawn حتی اگر بازی را در حالت حداقلی اجرا کنید از بازی ای زیبا لذت خواهید برد چه برسد در حالت پیشنهادی یا 4K. البته کاربران PC میتوانند حتی بازی را در سیستمی پایین تر از سیستم حداقلی اجرا کنند ولی از کیفیت بازی راضی نخواهند بود.

بازی Titanfall 2 در 28 اکتبر (7 آبان) برای PC، PS4 و Xbox One عرضه شد.

مشخصات مورد نیاز بازی Titanfall 2

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مشخصات مورد نیاز بازی Titanfall 2