مشخصات مورد نیاز بازی Battlefield 1 برای PC

بلاخره مشخصات مورد نیاز بازی برای PC مشخص شد. با توجه به اینکه میلیون ها نفر به سمت نسخه Beta این بازی هجوم بردند این بازی یکی از جذاب ترین بازی های امسال خواهد بود.

تنها سوالی که در مورد این بازی وجود داشت این بود که کاربران PC با چه سیستمی می توانند این بازی را بازی کنند. بلاخره شرکت EA مشخصات مورد نیاز بازی را منتشر کرد که طبق انتظار این بازی سیستم بسیاری قوی ای می خواهد.

حداقل سیستم مورد نیاز:

 • OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10
 • Processor (AMD): AMD FX-6350
 • Processor (Intel): Core i5 6600K
 • Memory: 8GB RAM
 • Graphics card (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB
 • Graphics card (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 660 2GB
 • DirectX: 11.0 Compatible video card or equivalent
 • Online Connection Requirements: 512 KBPS or faster Internet connection
 • Hard-drive space: 50GB

سیستم پیشنهادی و ایده آل:

 • OS: 64-bit Windows 10 or later
 • Processor (AMD): AMD FX 8350 Wraith
 • Processor (Intel): Intel Core i7 4790 or equivalent
 • Memory: 16GB RAM
 • Graphics card (AMD): AMD Radeon RX 480 4GB
 • Graphics card (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 1060 3GB
 • DirectX: 11.1 Compatible video card or equivalent
 • Online Connection Requirements: 512 KBPS or faster Internet connection
 • Available Disk Space: 50GB

بازی 21 اکتبر 2016 به بازار عرضه می شود.

مشخصات مورد نیاز بازی Battlefield 1 برای PC

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مشخصات مورد نیاز بازی Battlefield 1 برای PC

بلاخره مشخصات مورد نیاز بازی برای PC مشخص شد. با توجه به اینکه میلیون ها نفر به سمت نسخه Beta این بازی هجوم بردند این بازی یکی از جذاب ترین بازی های امسال خواهد بود.

تنها سوالی که در مورد این بازی وجود داشت این بود که کاربران PC با چه سیستمی می توانند این بازی را بازی کنند. بلاخره شرکت EA مشخصات مورد نیاز بازی را منتشر کرد که طبق انتظار این بازی سیستم بسیاری قوی ای می خواهد.

حداقل سیستم مورد نیاز:

 • OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10
 • Processor (AMD): AMD FX-6350
 • Processor (Intel): Core i5 6600K
 • Memory: 8GB RAM
 • Graphics card (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB
 • Graphics card (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 660 2GB
 • DirectX: 11.0 Compatible video card or equivalent
 • Online Connection Requirements: 512 KBPS or faster Internet connection
 • Hard-drive space: 50GB

سیستم پیشنهادی و ایده آل:

 • OS: 64-bit Windows 10 or later
 • Processor (AMD): AMD FX 8350 Wraith
 • Processor (Intel): Intel Core i7 4790 or equivalent
 • Memory: 16GB RAM
 • Graphics card (AMD): AMD Radeon RX 480 4GB
 • Graphics card (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 1060 3GB
 • DirectX: 11.1 Compatible video card or equivalent
 • Online Connection Requirements: 512 KBPS or faster Internet connection
 • Available Disk Space: 50GB

بازی 21 اکتبر 2016 به بازار عرضه می شود.

مشخصات مورد نیاز بازی Battlefield 1 برای PC

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مشخصات مورد نیاز بازی Battlefield 1 برای PC