دانشکده گیم بنیاد در بخش داوری آثار یازدهمین جشنواره شیخ بهایی مشارکت کرد. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای،جشنواره شیخ بهایی مهم ترین جشنواره حوزه کار آفرینی در کشور بوده و از سال ۱۳۸۱ به ابتکار شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار می شود. یازدهمین دوره این جشنواره و نمایشگاه که در دانشگاه […]