مراقب گیمرتگ های خود در Xbox Live باشید

شرکت Microsoft تعدادی از مقررات کنسول Xbox و شبکه ی آن یعنی Xbox Live را آپدیت کرد که مهمترین آنها اضافه شدن تاریخ انفضا برای گیمرتگ های قدیمی است.

طی گزارش وب سایت WCCF Tech شما باید در هر پنج سال یک بار وارد حساب کاربری خود شده باشید تا گیمرتگ شما حذف نشود و اگر تا 5 سال وارد حساب کاربری خود نشوید گیمرتگ شما حذف شده و برای دیگر کاربران در دسترس قرار خواهد گرفت. پاک سازی گیمرتگ های قدیمی و دست نخورده از اقداماتی بود که Xbox در چند ماه گذشته انجام داده است که طی این حرکت حدود 1 میلیون گیمرتگ قدیمی پاک شده و دوباره برای کاربران Xbox Live در دسترس قرار گرفته است.

مراقب گیمرتگ های خود در Xbox Live باشید

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مراقب گیمرتگ های خود در Xbox Live باشید

شرکت Microsoft تعدادی از مقررات کنسول Xbox و شبکه ی آن یعنی Xbox Live را آپدیت کرد که مهمترین آنها اضافه شدن تاریخ انفضا برای گیمرتگ های قدیمی است.

طی گزارش وب سایت WCCF Tech شما باید در هر پنج سال یک بار وارد حساب کاربری خود شده باشید تا گیمرتگ شما حذف نشود و اگر تا 5 سال وارد حساب کاربری خود نشوید گیمرتگ شما حذف شده و برای دیگر کاربران در دسترس قرار خواهد گرفت. پاک سازی گیمرتگ های قدیمی و دست نخورده از اقداماتی بود که Xbox در چند ماه گذشته انجام داده است که طی این حرکت حدود 1 میلیون گیمرتگ قدیمی پاک شده و دوباره برای کاربران Xbox Live در دسترس قرار گرفته است.

مراقب گیمرتگ های خود در Xbox Live باشید

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مراقب گیمرتگ های خود در Xbox Live باشید