مدیر پارسی جو: جستجوگر بومی اقتصاد اینترنتی کشور را 600 درصد رشد می دهد

امیرعلی خیراندیش، مدیر اجرایی جستجوگر بومی «» با اشاره به نقش موتورهای جستجو در اقتصاد و کسب و کار، اعلام کرد «جستجوگر ایرانی قادر است در سال های آینده افزایش 600 درصدی را در اقتصاد اینترنتی کشور به وجود آورد.»

خیراندیش گزارش اخیر مؤسسه تحقیقات BCG را مطرح کرده و می گوید:

گوگل در سال 2015 با کمک به محقق شدن فعالیت های اقتصادی آمریکا، بیش از 165 میلیارد دلار درآمدزایی کرده، و به عبارتی 75 درصد ارزش اقتصادی تولید شده مبتنی بر اینترنت در آمریکا در سال مذکور توسط گوگل بوده است.

مدیر اجرایی جستجوگر بومی در ادامه گفت «بر اساس گزارش BCG، اقتصاد مبتنی بر اینترنت در ایران در سال 2015 به 0.8 درصد رسیده» و افزود «در صورت حمایت کاربران ایرانی، پارسی جو این توانایی را دارد که اقتصاد اینترنتی کشور را طی پنج سال آینده با رشد 600 درصدی مواجه کند.»

خیراندیش در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت «طبق آمار رسمی گوگل، کاربران ایرانی رتبه پنجم جهانی را برای استفاده از این موتور جستجو در اختیار دارند» که با مقایسه جمعیت کشور ایران و دیگر کشورها «ایران در رتبه اول استفاده از گوگل در جهان قرار دارد، و این موضوع نشانگر وابستگی شدید ایرانیان به گوگل است.»

مدیر پارسی جو ضمن اشاره به پیچیدگی و دشواری راه اندازی موتور جستجو و همت و تلاش «برجسته ترین نخبگان کشور» در این راه، گفت «زمان آن رسیده که کاربران ایرانی از این جویشگر بومی حمایت کنند تا مردم کشور خودمان از منافع مالی و شغلی آن بهره ببرند.»

The post appeared first on .

مدیر پارسی جو: جستجوگر بومی اقتصاد اینترنتی کشور را 600 درصد رشد می دهد