امروز Dan Adelman و Discord Games همکاریشان برای ساخت بازی Chasm را علنی کردند. بازی Chasm در سبک سکو بازی دو بعدی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید. Adelman اگوست سال پیش از نینتندو امریکا پس از ۹ سال فعالیت و همکاری با سازندگان مستقل جدا شد. حال معلوم شده است […]