مدیرعامل اوبر: اتومبیل های خودران در کوتاه مدت جایگزین انسان ها نمی شوند

مدیر عامل اوبر، تراویس کالانیک قبلاً گفته بود که تلاش کمپانی وی در راستای روی آوردن به اتومبیل های خودران تصمیمی «حیاتی» است تا بتوان از تغییر گسترده بعدی در امر حمل و نقل و جا به جایی جان سالم به در برد. با این حال وی اخیرا طی رویدادی در سان فرانسیسکو گفته است که تکنولوژی اتومبیل های خودران، میلیون ها شغل فعلی را به خطر نخواهد انداخت، حداقل نه تا چند سال دیگر.

کالانیک در پاسخ به سوالی در رابطه با خرید استارتاپ فعال در زمینه اتومبیل های خودران، یعنی Otto گفت مردم به خوبی متوجه نشده اند که این تکنولوژی قرار است چگونه شروع به کار کند و هنوز زمان زیادی باقی مانده تا اتومبیل های خودران در حال تردد در خیابان ها باشند. وی می گوید که فعلاً، اتومبیل های خودران را تنها در شرایط خاصی می توان برنامه ریزی کرد؛ مثلا در مسیرهای مستقیم اتوبان ها.

در حال حاضر، ایده اصلی اتومبیل های خودران اوبر این است که رانندگان قادر به تهیه یکی از کیت های سخت افزاری لازم باشند اما این بدان معنا نیست که دیگر نیازی به وجود راننده پشت فرمان وجود ندارد. شاید این تکنولوژی نسبت به چند سال پیش رشد زیادی به خود دیده باشد اما هنوز چالش های زیادی وجود دارد تا بتوان به صورت تمام و کمال از تصادفات جلوگیری کرد یا اتومبیل ها را برای حرکت در شرایط آب و هوایی مختلف مانند بارانی و برفی بهینه ساخت.

با این همه، کالانیک هنگام صحبت درباره تلاش های اوبر برای به خدمت گردن اتومبیل های خودران اندکی محتاطانه برخورد کرد و سخنان زیادی در این باره به میان نیاورد. اوبر در حال حاضر به صورت آزمایشی از اتومبیل های خودران بهره گرفته و نقاط محدودی را مورد پوشش قرار داده است. ناگفته نماند که به گفته کالانیک، چند اتومبیل خودران نیز در سان فرانسیسکو مشغول نقشه برداری هستند.

The post appeared first on .

مدیرعامل اوبر: اتومبیل های خودران در کوتاه مدت جایگزین انسان ها نمی شوند

مدیر عامل اوبر، تراویس کالانیک قبلاً گفته بود که تلاش کمپانی وی در راستای روی آوردن به اتومبیل های خودران تصمیمی «حیاتی» است تا بتوان از تغییر گسترده بعدی در امر حمل و نقل و جا به جایی جان سالم به در برد. با این حال وی اخیرا طی رویدادی در سان فرانسیسکو گفته است که تکنولوژی اتومبیل های خودران، میلیون ها شغل فعلی را به خطر نخواهد انداخت، حداقل نه تا چند سال دیگر.

کالانیک در پاسخ به سوالی در رابطه با خرید استارتاپ فعال در زمینه اتومبیل های خودران، یعنی Otto گفت مردم به خوبی متوجه نشده اند که این تکنولوژی قرار است چگونه شروع به کار کند و هنوز زمان زیادی باقی مانده تا اتومبیل های خودران در حال تردد در خیابان ها باشند. وی می گوید که فعلاً، اتومبیل های خودران را تنها در شرایط خاصی می توان برنامه ریزی کرد؛ مثلا در مسیرهای مستقیم اتوبان ها.

در حال حاضر، ایده اصلی اتومبیل های خودران اوبر این است که رانندگان قادر به تهیه یکی از کیت های سخت افزاری لازم باشند اما این بدان معنا نیست که دیگر نیازی به وجود راننده پشت فرمان وجود ندارد. شاید این تکنولوژی نسبت به چند سال پیش رشد زیادی به خود دیده باشد اما هنوز چالش های زیادی وجود دارد تا بتوان به صورت تمام و کمال از تصادفات جلوگیری کرد یا اتومبیل ها را برای حرکت در شرایط آب و هوایی مختلف مانند بارانی و برفی بهینه ساخت.

با این همه، کالانیک هنگام صحبت درباره تلاش های اوبر برای به خدمت گردن اتومبیل های خودران اندکی محتاطانه برخورد کرد و سخنان زیادی در این باره به میان نیاورد. اوبر در حال حاضر به صورت آزمایشی از اتومبیل های خودران بهره گرفته و نقاط محدودی را مورد پوشش قرار داده است. ناگفته نماند که به گفته کالانیک، چند اتومبیل خودران نیز در سان فرانسیسکو مشغول نقشه برداری هستند.

The post appeared first on .

مدیرعامل اوبر: اتومبیل های خودران در کوتاه مدت جایگزین انسان ها نمی شوند