مدیاتک و عرضه Pump Express 3.0: تکنولوژی شارژ 0 تا 70 درصدی باتری در 20 دقیقه!

گوشی های بالارده و پرچمدار دارای برخی قابلیت های جالب هستند که در سایر گوشی ها دست نیافتنی است.

مدیاتک و عرضه Pump Express 3.0: تکنولوژی شارژ 0 تا 70 درصدی باتری در 20 دقیقه!

(image)
گوشی های بالارده و پرچمدار دارای برخی قابلیت های جالب هستند که در سایر گوشی ها دست نیافتنی است.
مدیاتک و عرضه Pump Express 3.0: تکنولوژی شارژ 0 تا 70 درصدی باتری در 20 دقیقه!