مدارک زیادی نشان می دهد که Nintendo NX از کارتریج استفاده می کند

به گزارش و به نقل از حرف و حدیث های زیادی در این چند ماه گذشته مبنی بر احتمال استفاده ی Nintendo NX از کارتریج وجود داشته است.

این کار برای نینتندو منطقی به نظر می رسد چون در حال حاضر فلش مموری ارزان است و خرید و فروش آن هم ساده شده است این به آن معنی است که دیگر تقاط منفی کارتریج از بین رفته است ولی نقاط مثبت آن هنوز پابرجا می باشد.

بر اساس پوستر هایی از NeoGAF فایل هایی ارائه شده است که این خبرها را تایید می کند. این فایل ها در مورد بازی بعدی نینتندو یعنی The Legend of Zelda: Breath of the Wild می باشد که نشان می دهد که Nintendo NX می خواهد از کارتریج استفاده کند. در این فایل ها آمده است که این بازی از طریق کارتریج و دیسک عرضه می شود. چون این بازی برای NX و Wii U عرضه می شود و Wii U فقط از دیسک استفاده می کند پس احتمالا کارتریج برای NX باشد.

البته احتمال دارد که این کارتریج ها برای NX دستی باشد چون NX قرار است همراه با یک کنسول دستی عرضه شود که بازی ها و برنامه های هر دو کنسول مشابه می باشند.

پس احتمال دارد که این کارتریج برای نسخه ی دستی باشد و NX همچنان از دیسک استفاده کند. فعلا نمی توانیم با قطعیت در مورد آن حرف بزنیم، فقط باید منتظر بمانیم.

مدارک زیادی نشان می دهد که Nintendo NX از کارتریج استفاده می کند

(image)

به گزارش و به نقل از حرف و حدیث های زیادی در این چند ماه گذشته مبنی بر احتمال استفاده ی Nintendo NX از کارتریج وجود داشته است.

این کار برای نینتندو منطقی به نظر می رسد چون در حال حاضر فلش مموری ارزان است و خرید و فروش آن هم ساده شده است این به آن معنی است که دیگر تقاط منفی کارتریج از بین رفته است ولی نقاط مثبت آن هنوز پابرجا می باشد.

بر اساس پوستر هایی از NeoGAF فایل هایی ارائه شده است که این خبرها را تایید می کند. این فایل ها در مورد بازی بعدی نینتندو یعنی The Legend of Zelda: Breath of the Wild می باشد که نشان می دهد که Nintendo NX می خواهد از کارتریج استفاده کند. در این فایل ها آمده است که این بازی از طریق کارتریج و دیسک عرضه می شود. چون این بازی برای NX و Wii U عرضه می شود و Wii U فقط از دیسک استفاده می کند پس احتمالا کارتریج برای NX باشد.

البته احتمال دارد که این کارتریج ها برای NX دستی باشد چون NX قرار است همراه با یک کنسول دستی عرضه شود که بازی ها و برنامه های هر دو کنسول مشابه می باشند.

پس احتمال دارد که این کارتریج برای نسخه ی دستی باشد و NX همچنان از دیسک استفاده کند. فعلا نمی توانیم با قطعیت در مورد آن حرف بزنیم، فقط باید منتظر بمانیم.

مدارک زیادی نشان می دهد که Nintendo NX از کارتریج استفاده می کند