محققان میکروسکوپی برای مطالعه دریا و اقیانوس ها ساخته اند

دانشمندان اطلاعات چندانی در مورد زندگی زیر آب و اقیانوس ها ندارد، به این دلیل که تجهیزات توسعه یافته چندان مناسب فشارهای بالای آب نبوده و نمی توان هر ابزاری را برای آن شرایط استفاده کرد.

از سوی دیگر، نمی توان موجودات آبزی یا اقلیم های زیر دریا را برای مطالعه به سطح خشکی آورد. به همین سبب، مطالعه دریا کاری بسیار دشوار است و انسان ها اطلاعات کمی از دنیای زیر آب دارند.

محققین دانشگاه سن دیگو اخیرا میکروسکوپی توسعه داده اند که برای اولین بار در زیر آب می تواند در سطوح میلی متری، اجزا و جانداران را ببیند و متوجه تحرکات شان شود. یک کامپیوتر ضد آب با سیستم تصویر برداری که مجهز به لنزهای بزرگنمایی و لنز قابل تنظیم است، دریا را می تواند به شکلی 3 بعدی زیر میکروسکوپ بیاورد.

در کنار آن، نور LED و فلوئورسنس نیز به تماشای بهتر تصاویر کمک می کند. با استفاده از این فناوری، مطالعات جدیدی آغاز شده و همانطور که در تصویر فوق پیداست، پژوهشگران میدانی موفق شده اند تا از آن استفاده مثبتی کنند.

The post appeared first on .

محققان میکروسکوپی برای مطالعه دریا و اقیانوس ها ساخته اند

دانشمندان اطلاعات چندانی در مورد زندگی زیر آب و اقیانوس ها ندارد، به این دلیل که تجهیزات توسعه یافته چندان مناسب فشارهای بالای آب نبوده و نمی توان هر ابزاری را برای آن شرایط استفاده کرد.

از سوی دیگر، نمی توان موجودات آبزی یا اقلیم های زیر دریا را برای مطالعه به سطح خشکی آورد. به همین سبب، مطالعه دریا کاری بسیار دشوار است و انسان ها اطلاعات کمی از دنیای زیر آب دارند.

محققین دانشگاه سن دیگو اخیرا میکروسکوپی توسعه داده اند که برای اولین بار در زیر آب می تواند در سطوح میلی متری، اجزا و جانداران را ببیند و متوجه تحرکات شان شود. یک کامپیوتر ضد آب با سیستم تصویر برداری که مجهز به لنزهای بزرگنمایی و لنز قابل تنظیم است، دریا را می تواند به شکلی 3 بعدی زیر میکروسکوپ بیاورد.

در کنار آن، نور LED و فلوئورسنس نیز به تماشای بهتر تصاویر کمک می کند. با استفاده از این فناوری، مطالعات جدیدی آغاز شده و همانطور که در تصویر فوق پیداست، پژوهشگران میدانی موفق شده اند تا از آن استفاده مثبتی کنند.

The post appeared first on .

محققان میکروسکوپی برای مطالعه دریا و اقیانوس ها ساخته اند