محققان راهی جدید برای استفاده از «پروژه سولی» گوگل در تشخیص اشیا و مواد یافته اند

اصلی ترین هدف گوگل با «پروژه سولی» استفاده از رادار برای افزودن جسچرهای حرکتی دنیای واقعی به موبایل ها و ساعت های هوشمند و به تبع آن، به انجام رساندن اعمال مختلف است. برای مثال ممکن است بتوان با فشار دادن موبایل، دوربین را فعال کرد یا با ضربه زدن به پشت دستگاه، اپلیکیشنی خاص را فعال کرد.

اما محققان دانشگاه سن اندروز اسکاتلند اخیراً به ایده ای متفاوت در این رابطه دست یافته اند و دستگاهی مفهومی به نام RadarCat تدارک دیده اند که از یادگیری ماشینی بهره می برد و قادر به تشخیص اشیا و مواد مختلف است.

RadarCat نیازمند یک ماشین برای اجرای نرم افزار است و سخت افزار آن نیز روی راداری نزدیک-برد که با استفاده از کیت توسعه دهندگان آلفا «پروژه سولی» توسعه یافته اتکا دارد. رادار گوگل به شدت دقیق است و با استفاده از یادگیری ماشینی می تواند مواد مختلف، اندازه و حجم آنها را تشخیص دهد.

تکنولوژی محققان مورد اشاره به اندازه کافی پیشرفته هست که صرفاً قادر به تشخیص موادی رایج مانند فلز و چوب نباشد، بلکه می تواند سوژه هایی مانند موبایل یا لپتاپ را نیز تشخیص دهد؛ ضمناً می توان به آن یاد داد که هر شی را با نام درست خود شناسایی کند. برای مثال در ویدیویی که پایین تر قرار گرفته، محققان یک موبایل نکسوس 5 را روی صفحه رادار قرار می دهند و به خوبی شناسایی می شود؛ این موضوع حتی در رابطه با میوه هایی مانند پرتقال هم مصداق دارد.

The post appeared first on .

محققان راهی جدید برای استفاده از «پروژه سولی» گوگل در تشخیص اشیا و مواد یافته اند

اصلی ترین هدف گوگل با «پروژه سولی» استفاده از رادار برای افزودن جسچرهای حرکتی دنیای واقعی به موبایل ها و ساعت های هوشمند و به تبع آن، به انجام رساندن اعمال مختلف است. برای مثال ممکن است بتوان با فشار دادن موبایل، دوربین را فعال کرد یا با ضربه زدن به پشت دستگاه، اپلیکیشنی خاص را فعال کرد.

اما محققان دانشگاه سن اندروز اسکاتلند اخیراً به ایده ای متفاوت در این رابطه دست یافته اند و دستگاهی مفهومی به نام RadarCat تدارک دیده اند که از یادگیری ماشینی بهره می برد و قادر به تشخیص اشیا و مواد مختلف است.

RadarCat نیازمند یک ماشین برای اجرای نرم افزار است و سخت افزار آن نیز روی راداری نزدیک-برد که با استفاده از کیت توسعه دهندگان آلفا «پروژه سولی» توسعه یافته اتکا دارد. رادار گوگل به شدت دقیق است و با استفاده از یادگیری ماشینی می تواند مواد مختلف، اندازه و حجم آنها را تشخیص دهد.

تکنولوژی محققان مورد اشاره به اندازه کافی پیشرفته هست که صرفاً قادر به تشخیص موادی رایج مانند فلز و چوب نباشد، بلکه می تواند سوژه هایی مانند موبایل یا لپتاپ را نیز تشخیص دهد؛ ضمناً می توان به آن یاد داد که هر شی را با نام درست خود شناسایی کند. برای مثال در ویدیویی که پایین تر قرار گرفته، محققان یک موبایل نکسوس 5 را روی صفحه رادار قرار می دهند و به خوبی شناسایی می شود؛ این موضوع حتی در رابطه با میوه هایی مانند پرتقال هم مصداق دارد.

The post appeared first on .

محققان راهی جدید برای استفاده از «پروژه سولی» گوگل در تشخیص اشیا و مواد یافته اند