محققان آمریکایی گامی تازه در جهت جداسازی کربن برداشتند

پژوهشگران باورد دارند که گام بزرگی را در راستای برداشته اند و ذخیره سازی آن احتمالا عملیاتی است. تیمی از محققان اهل واشنگتن به تازگی کربن دی اکسید مایع را به بازالت جامد تزریق کردند؛ نوعی سنگ که بعد از جریان یافتن گدازه روی سطح زمین و خنک شدن آن شکل می گیرد.

دو سال از انجام این کار گذشته و حالا دانشمندان مدعی هستند که کربن دی اکسید مایع بعد از انجماد به تبدیل شده؛ نوعی ماده ساکن که به لحاظ نظری باید بتواند کربن را برای همیشه تفکیک و محصور نماید.

براساس گزارشی که پیرامون همین دستاورد در نشریه ساینتیفیک امریکن منتشر شده، در ابتدا تصور می شد که این فرایند به صدها سال زمان نیاز داشته باشد اما این حقیقت که پروسه مذکور تنها 24 ماه زمان برده امید عملیاتی بودن تکنولوژی ابداعی را در دل محققان زنده نموده.

لازم به ذکر است که جداسازی و ذخیره نمودن کربن قرار نیست حکم یک معجزه را داشته باشد و جهان را از سرنوشت نامعلومی که به خاطر انباشت این ماده در انتظارش است برهاند. از سویی قرار هم نیست که این تکنیک بشر را از وابستگی به منابع طبیعی رو به اتمام نجات دهد و هم اکنون نیز حجم بالایی از بازالت در این کره خاکی یافت می شود.

اما گفته شده که اگر این فرایند بتواند در مقیاس بزرگی اجرا شود، می تواند پیش نیازها برای مهاجرت به یک آینده ای فاقد کربن یا دست کم با کربن کمتر را فراهم نماید.

The post appeared first on .

محققان آمریکایی گامی تازه در جهت جداسازی کربن برداشتند