مایکروسافت تولید تبلت هیبریدی Surface Pro 3 را متوقف می کند

تبلت Surface Pro3 یکی از مشهورترین تبلت های هیبریدی تولید مایکروسافت است.

مایکروسافت تولید تبلت هیبریدی Surface Pro 3 را متوقف می کند

(image)
تبلت Surface Pro3 یکی از مشهورترین تبلت های هیبریدی تولید مایکروسافت است.
مایکروسافت تولید تبلت هیبریدی Surface Pro 3 را متوقف می کند