مایکروسافت تبلت لومیا خواهد ساخت

از میان طرفداران حوزه آی تی، کمتر کسی است که داستان افول کمپانی نوکیا را نداند.

مایکروسافت تبلت لومیا خواهد ساخت

(image)
از میان طرفداران حوزه آی تی، کمتر کسی است که داستان افول کمپانی نوکیا را نداند.
مایکروسافت تبلت لومیا خواهد ساخت