مایکروسافت بخش تولید گوشی های هوشمند خود را تعطیل نمی کند

ریاست بخش سیستم عامل ویندوز کمپانی مایکروسافت به تازگی در مصاحبه ای در مورد آینده بخش موبایل این کمپانی صحبت نموده است.

مایکروسافت بخش تولید گوشی های هوشمند خود را تعطیل نمی کند

(image)
ریاست بخش سیستم عامل ویندوز کمپانی مایکروسافت به تازگی در مصاحبه ای در مورد آینده بخش موبایل این کمپانی صحبت نموده است.
مایکروسافت بخش تولید گوشی های هوشمند خود را تعطیل نمی کند