مایکروسافت اپلیکیشن های ناسازگار با قوانین خود را از ویندوز استور حذف می کند

مایکروسافت طی ماه های گذشته، همواره به توسعه دهندگانی که رده سنی اپلیکیشن های آنان مطابق سیستم IARC (ائتلاف بین المللی رده بندی سنی) نیست هشدار می داده که این محصولات نرم افزاری را از ویندوز استور حذف می کند.

غول ردموندی در ابتدا 30 سپتامبر امسال را به عنوان آخرین مهلت جهت به روز رسانی رده سنی این اپلیکیشن ها تعیین کرده بود، اما بر سر حرف خود نماند و اجرای تصمیم خود را تقریبا یک ماه دیگر به تعویق انداخت. اما بالاخره امروز به طور رسمی اقدام خود را آغاز کرده است.

مایکروسافت اعلام کرده که اپ های ناسازگار با قوانین را طبق سلسله مراتب مشخصی حذف خواهد کرد. در همین راستا، غول نرم افزاری در ابتدا ایمیلی با مضمون عدم رعایت قوانین برای توسعه دهندگان ارسال کرده تا بدین شکل حذف اپلیکیشن را به اطلاع آنان برساند.

اگر اپلیکیشن را پیش از حذف شدن دانلود کرده باشید، کماکان می توانید از آن استفاده کنید. در غیر این صورت امکان دانلود آن از ویندوز استور را نخواهید داشت، البته تا وقتی که توسعه دهنده رده بندی سنی آن را مطابق قوانین سیستم IARC تغییر دهد.

به روز رسانی رده سنی برای توسعه دهنده کار چندان سختی نیست. این افراد کافیست فرم مربوط به IARC را هنگام بارگذاری اپ در ویندوز استور پر کنند که شاید بیشتر از 10 دقیقه هم از آنان وقت نگیرد.

با وجود آنکه قانون جدید مایکروسافت می تواند برای رده بندی سنی محتوای ویندوز استور کمک بزرگی باشد، بسیاری عقیده دارند که سیستم IARC یک شمشیر دو لبه است. چرا که بخش اعظمی از اپلیکیشن های ویندوز استور در عین استفاده توسط کاربران، مدت هاست که توسط توسعه دهنده آپدیت نشده اند و بدین ترتیب قربانی این قانون جدید خواهند شد.

شایان ذکر است که مایکروسافت در پاکسازی این اپلیکیشن ها “کیفیت” آنها را مد نظر قرار نداده، بلکه فعلا روی رده بندی سنی شان متمرکز شده است.

The post appeared first on .

مایکروسافت اپلیکیشن های ناسازگار با قوانین خود را از ویندوز استور حذف می کند

مایکروسافت طی ماه های گذشته، همواره به توسعه دهندگانی که رده سنی اپلیکیشن های آنان مطابق سیستم IARC (ائتلاف بین المللی رده بندی سنی) نیست هشدار می داده که این محصولات نرم افزاری را از ویندوز استور حذف می کند.

غول ردموندی در ابتدا 30 سپتامبر امسال را به عنوان آخرین مهلت جهت به روز رسانی رده سنی این اپلیکیشن ها تعیین کرده بود، اما بر سر حرف خود نماند و اجرای تصمیم خود را تقریبا یک ماه دیگر به تعویق انداخت. اما بالاخره امروز به طور رسمی اقدام خود را آغاز کرده است.

مایکروسافت اعلام کرده که اپ های ناسازگار با قوانین را طبق سلسله مراتب مشخصی حذف خواهد کرد. در همین راستا، غول نرم افزاری در ابتدا ایمیلی با مضمون عدم رعایت قوانین برای توسعه دهندگان ارسال کرده تا بدین شکل حذف اپلیکیشن را به اطلاع آنان برساند.

اگر اپلیکیشن را پیش از حذف شدن دانلود کرده باشید، کماکان می توانید از آن استفاده کنید. در غیر این صورت امکان دانلود آن از ویندوز استور را نخواهید داشت، البته تا وقتی که توسعه دهنده رده بندی سنی آن را مطابق قوانین سیستم IARC تغییر دهد.

به روز رسانی رده سنی برای توسعه دهنده کار چندان سختی نیست. این افراد کافیست فرم مربوط به IARC را هنگام بارگذاری اپ در ویندوز استور پر کنند که شاید بیشتر از 10 دقیقه هم از آنان وقت نگیرد.

با وجود آنکه قانون جدید مایکروسافت می تواند برای رده بندی سنی محتوای ویندوز استور کمک بزرگی باشد، بسیاری عقیده دارند که سیستم IARC یک شمشیر دو لبه است. چرا که بخش اعظمی از اپلیکیشن های ویندوز استور در عین استفاده توسط کاربران، مدت هاست که توسط توسعه دهنده آپدیت نشده اند و بدین ترتیب قربانی این قانون جدید خواهند شد.

شایان ذکر است که مایکروسافت در پاکسازی این اپلیکیشن ها “کیفیت” آنها را مد نظر قرار نداده، بلکه فعلا روی رده بندی سنی شان متمرکز شده است.

The post appeared first on .

مایکروسافت اپلیکیشن های ناسازگار با قوانین خود را از ویندوز استور حذف می کند