ماکت اپل واچ Apple iWatch Series 1

این ماکت از لحاظ ظاهری با نمونه واقی برابر می کند و می تواند در ذهن شما اپل واچ واقعی را تداعی کند.

  • طراحی زیبا و بی نظیر
  • کاملا شبیه دستبند 
  • ماکت اصلی 
  • قابل استفاه برای فروشگاه ها
  • ساخته شده از مواد مرغوب

ماکت اپل واچ Apple iWatch Series 1

این ماکت از لحاظ ظاهری با نمونه واقی برابر می کند و می تواند در ذهن شما اپل واچ واقعی را تداعی کند.

  • طراحی زیبا و بی نظیر
  • کاملا شبیه دستبند 
  • ماکت اصلی 
  • قابل استفاه برای فروشگاه ها
  • ساخته شده از مواد مرغوب

ماکت اپل واچ Apple iWatch Series 1